Onze firma is gespecialiseerd in zowel :

woningbouw – villabouw- appartementsbouw –

verbouwingen van alle grootte en in de restauratie van gebouwen.

 

 

Door de Federale Overheidsdienst van het Ministerie van Economie, K.M.O., Middenstand en Energie – Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid – Dienst Erkenning der Aannemers  is onze firma erkend in de klasse 5 D1 en klasse 1 D 23en 24 onder nummer 19024.

 

Een zodanige erkenning wordt alleen verleend na grondige doorlichting van de firma op het vlak van vakbekwaamheid en nadat de eigenaars opdrachtgevers en hun architecten een gunstig advies geven over het opgeleverde werken en de openbare diensten zoals de fiscale administraties, de Rechtbank van koophandel, de RSZ attesteren dat onze firma haar verplichtingen ten aanzien van deze diensten en administraties stipt naleeft.

 

 

Wij kunnen dan ook terecht stellen dat onze firma al sinds haar jaar van stichting in 1982, kwaliteitswerk aflevert.